:: Estatuts i Reglament de la Filà

El primer Reglament que es coneix de la Filà data de 1905. Constava de cinc articles i pel que s'indica en el mateix, no sols el feia servir la Filà Marrocs, sinó que també la resta de Filaes.
En 1922, es va redactar i va imprimir un nou Reglament, augmentant el nombre d'articles a onze. La vigència d'este va perdurar fins a Juny de 1968, data en què va ser aprovat un nou text que constava ja de dènou articles.
Va ser l'any 1980 (vint-i-nou de Juliol) quan la nostra Filà i segons el que disposa la Llei d'Associacions de 24 de desembre de 1964 i Reglament de 20 de maig de 1965, va haver d'adaptar-se a legislació vigent. Per això va haver de constituir-se en associació, passant a denominar-se “ Cultura Festera Filá de Marroquíes “ i al mateix temps van ser redactats els primers Estatuts de la nostra Filà, així com retocat el Reglament anterior de 1968. El 22 de setembre de 1980 eren visats en el Govern Civil de València, estos nous Estatuts i Reglament.
En 1997 es va produir una actualització dels Estatuts i Reglament de 1980, en la que cal destacar el canvi de denominació de la nostra Filà, passant a anomenar-se “ Cultural Festera Filà de Marrocs”.
Degut a la nova Llei d'Associacions d'1/2002 de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, la nostra Filà va realitzar l'última actualització dels Estatuts i Reglament l'any 2004.