:: Les Capitanies

En la nostra Filà sempre hi ha hagut idees i iniciatives renovadores en bé de la mateixa, i en general, en pro de les festes de Sant Blai. Són moltes les que podríem anar enumerant, però en especial podem presentar la que l'any 1960 va començar en pla experimental i que al pas del temps ha donat excel·lents resultats. Com bé podem comprovar, es tracta dels grups col·lectius de capitans (capitanies).
Va ser l'any 1.960 quan es va presentar en la nostra Filà el primer grup de capitans, el qual es va denominar “El Cavall Blanc”. Este grup estava format pels següents socis:1960, el senyor Alfredo Ferre Alcaraz; 1961, el senyor José Ferre Beneyto; 1962, el senyor Manuel Puerto Francés; 1963, Senyoreta Mari Carmen Juan Mora; 1964, el senyor Miguel Cantó Vañó; 1965, el senyor Bautista Molina Vañó; 1966, el senyor Antonio Puerto Francés; 1967, el senyor Vicente Santonja Colomina; 1968, el senyor Eladio Molina Molina. Este va ser el primer grup de capitans col·lectiu de la nostra Filà i possiblement el primer del nostre poble; posteriorment han anat seguint la línia diversos grups en la Filà Marrocs, com també en altres Filaes del nostre poble, clara demostració que unint forces s'aconseguix un major esplendor per a les nostres festes.